راه و رسم زندگی جهادی

امام خامنه ای: زندگی منطبق با اهداف خلقت انسان زندگی مجاهدانه است

راه و رسم زندگی جهادی

امام خامنه ای: زندگی منطبق با اهداف خلقت انسان زندگی مجاهدانه است

سبک زندگی جهادی یکی از انواع سبک های زندگی است که بسیار می تواند به جامعه ی امروزی ما کمک کند.. یکی از مصداق های بارز این سبک زندگی که در چند سال اخیر رونق فراوانی داشته، اردوهای جهادی است

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

به نام خدا 


ما رسیدیم به زندگی...

زندگی از جنس کوه از جنس بارانهای شبانه...

از جنس شیر تازه ی بز ، زندگی بی دود ، بی بوق ، بی کلافگی...

زندگی از جنس خدمت به مردمی که بیش از اینها ارزش داشتند ... 

زندگی از جنس جهاد.


"جنگ بی باروت"


روایت اردوی جهادی _ خوزستان(اندیکا) _ نوروز 93 

 کاری از محمدعلی افضلی

  • سرباز ولایت